Tham gia hội nghị

Nhập thông tin tham dự

Tôi có Chính sách quyền riêng tư của Jitsi Admin đọc và ghi lại chúng.

Chúng tôi chỉ ra rằng bằng cách nhấp vào "Tham gia", bạn sẽ được chuyển hướng đến máy chủ Jitsi Meet. Jitsi Admin chuyển tiếp "tên" từ biểu mẫu tới Jitsi-Meet-Server.

Bất kỳ ai đang tìm kiếm một nền tảng hội nghị truyền hình thân thiện với quyền riêng tư được vận hành trên máy chủ của riêng họ đều được phục vụ tốt với công cụ mã nguồn mở Jitsi. Jitsi là một giải pháp thay thế cho zoom. Nó không lưu bất kỳ dữ liệu người dùng nào và cho phép sử dụng được mã hóa.

Nhập dữ liệu truy cập vào biểu mẫu